اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
 
 هنرستان سوده  در نظر دارد  برای سال تحصیلی
98-99 از بین دانش آموزان علاقمند  تعداد محدودی
را در رشته های ذیل  ثبت نام  نماید.
     
 

رشته های هنرستان

اخبار هنرستان  
     
 

اهدا حکم و کمربند تکواندو دانش آموزان یازدهم تربیت بدنی
اهدا حکم و کمربند تکواندو دانش آموزان یازدهم تربیت بدنی 
 

اردوی عکاسی کاخ گلستان
اردوی عکاسی کاخ گلستان 
 

جلسه مدیران هنرستان های منطقه 2
جلسه مدیران هنرستان های منطقه 2