اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
 
 هنرستان سوده  در نظر دارد  برای سال تحصیلی
98-99 از بین دانش آموزان علاقمند  تعداد محدودی
را در رشته های ذیل  ثبت نام  نماید.
     
 

رشته های هنرستان

اخبار هنرستان  
     
 

بازگشایی سال تحصیلی
آغاز شروع سال تحصیلی 99-98  مبارک باد 
 

ژوژمان پایان سال تحصیلی هنرستان سوده
ژوژمان پایان سال تحصیلی هنرستان سوده 
 
 

اهدا حکم و کمربند تکواندو دانش آموزان یازدهم تربیت بدنی
اهدا حکم و کمربند تکواندو دانش آموزان یازدهم تربیت بدنی