اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
 
 هنرستان سوده  در نظر دارد  برای سال تحصیلی
97-96 از بین دانش آموزان علاقمند  تعداد محدودی
را در رشته های ذیل  ثبت نام  نماید.
     
 

رشته های هنرستان

اخبار هنرستان  
     
 

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی 
 

آغاز سال تحصیلی 98 - 97
بار دیگر  « مـــــــــهر» از راه رسید...
 

تقدیر از رتبه های برتر هنرستان