اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
 
     
 

اخبار دبستان 1 و 2 سال تحصیلی 97-96  
کاربرگ روز جهانی کودک
دانش آموزان، در روز جهانی کودک ،احساسات پاکشان را به رشته تحریر درآوردند.

حباب های شادی
 دختران سوده در جشن روز جهانی کودک،ارزش حیاتی آب را آموختند.

تجلیل از قهرمانان آتش
دختران سوده در روز آتش نشانی به صورت علمی و جامع،نحو صحیح، مواجه با آتش را آموختند.
 
     
 
آرشیو اخبار  دبستان سال تحصیلی96-95   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  آرشیو خبر‌ها