اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
 
     
 

اخبار دبستان 1 و 2 سال تحصیلی 97-96  
فعالان طرح جابربن حیان در دبستان دو

مراسم روز پژوهش
برگزاری برنامه کمیته پژوهشی متشکل از مربیان ،اولیاودانش آموزان.موضوع مهرآب به دنبال اهمیت وارزش آب درزندگی ...

اجراي طرح كيف در مدرسه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  آرشیو خبر‌ها
     
 
آرشیو اخبار  دبستان سال تحصیلی96-95   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  آرشیو خبر‌ها