مقام آوری دانش آموزان سوده در رشته ی تربیت بدنی در فروردین ماه ۴۰۳

کسب مقام اول استانی اسکیت کلاسیک
کسب مقام اول استانی اسکیت کلاسیک توسط دانش آموز باران نوروزی زاد پایه دهم تربیت بدنی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  آرشیو خبر‌ها