دپارتمان هوشمندی  
     
 

برگزاری آزمون بین المللی e-kids
دختران گل پایه سوم امروز در آزمون بین المللی e-kids (مهارت ITوwindows) با آمار قبولی بیش از ۹۴درصد بار دیگرخوش درخشیدند.
 
این موفقیت را به خانواده بزرگ سوده تبریک می گوییم.

اخبار