8 اردیبهشت 1398

اهدا حکم و کمربند تکواندو دانش آموزان یازدهم تربیت بدنی

اهدا حکم و کمربند تکواندو دانش آموزان یازدهم تربیت بدنی 
 
مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

8 اردیبهشت 1398

اردوی عکاسی کاخ گلستان

اردوی عکاسی کاخ گلستان 
 
مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

8 اردیبهشت 1398

جلسه مدیران هنرستان های منطقه 2

جلسه مدیران هنرستان های منطقه 2
 
مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

8 اردیبهشت 1398

برگزاری ورکشاپ طراحی

برگزاری ورکشاپ طراحی 
 
مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

8 اردیبهشت 1398

مراسم تقدیر از برگزیدگان علمی و ورزشی نوبت اول

مراسم تقدیر از برگزیدگان علمی و ورزشی نوبت اول 
 
مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

17 بهمن 1397

مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 دی 1397

مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 دی 1397

مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 آبان 1397

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی 
 
 
مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

7 مهر 1397

آغاز سال تحصیلی 98 - 97

بار دیگر  « مـــــــــهر» از راه رسید...
 
مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2  3 
  بعدی
صفحه 1 از 3