تدریس های منتخب آنلاین  
     
 
 
مجتمع آموزشی سوده با قدمت ۱۱ ساله در استفاده از بستر و زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری متنناسب با سن دانش آموزان از پیش دبستان تا پایه دوازدهم توانست با کاربرد بهینه از ابزار دیجیتا لی مانند کامپیوتر و تبلت و تکنولوژیARوVRو .... 
در کنار آموزش سنتی معلمین با سابقه و دانش آموزان امروزی را آماده  و به روز نگه دارد تا بتوانند بدون اتلاف وقت از تمامی بسترهای متنوع آموزشی به صورت نهادینه شده و کامل بهره ببرند.
دپارتمان آموزش وفناوری اطلاعات از همان نخستین روزها بدون وقفه با پشتیبانی و همراهی شبانه روزی بلافاصله با ارائه برنامه های آموزشی مدون در تمامی پایه ها بسترهای آنلاین و آفلاین نرم افزاری  را ارائه آموزشها و آزمونها و تکالیف و ....مهیا کردند .
و با بررسی دقیق هر آموزش آنلاین و آفلاین  تمامی معلمین مقاطع مختلف مجتمع توسط معاونتهای آموزشی و فناوری اطلاعات مجتمع امتیازدهی می شدند وبهترینها در هر مقطع انتخاب می شودو تشویق می شود.
امید است روزی برسد که بتوان چنین تجارب ارزنده ای را برای تمامی فرزندان ایران اسلامی به کار برد.