چاپ خبر
سه‌شنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۲
آغاز دوباره آموختن مبارک سال تحصیلی 1403-1402
همه چیز با مهر و مهربانی آغاز می شود
و دانش آموختن ، بیش از همه به مهر نیازمند است.
آغاز سال تحصیلی بر دختران سوده مبارک باد.
همه چیز با مهر و مهربانی آغاز می شود
و دانش آموختن ، بیش از همه به مهر نیازمند است.
آغاز سال تحصیلی بر دختران سوده مبارک باد.
 
انتهای پیام/.