چاپ خبر
سه‌شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
موفقیتی دیگر از خانواده ی بزرگ سوده

موفقیتی دیگر از خانواده ی بزرگ سوده

کسب مقام در مسابقات زیست پژوهشگرپژوهشسرای پروفسور مریم میرزا خانی توسط خانم یاس خمارلورا تبریک عرض می نمایم.

 

مراسم اختتامیه مسافقات علمی /پژوهشی واهداءلوح تقدیر وجوائز
پژوهشسرای پروفسور مریم میرزا خانی

انتهای پیام/.