چاپ خبر
سه‌شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۵
24 مهرماه روز جهانی غذا را گرامی می داریم
تغذیه دانش آموزان چگونه باید باشد؟
خوردن صبحانه برای دانش آموزان بسیار مهم است و براساس تحقیقات دانش آموزانی که صبحانه می خورند نمرات تحصیلی بالاتری کسب می کنند.
به این دلیل که در طول ساعات درسی، سطح قند خون مناسبی داشته باشند و برایکاهش خستگی در سر کلاس و افزایش یادگیری و تمرکز صرف صبحانه بسیار مهم می باشد. ادامه
تغذیه دانش آموزان چگونه باید باشد؟
خوردن صبحانه برای دانش آموزان بسیار مهم است و براساس تحقیقات دانش آموزانی که صبحانه می خورند نمرات
تحصیلی بالاتری کسب می کنند. به این دلیل که در طول ساعات درسی، سطح قند خون مناسبی داشته باشند و برای
کاهش خستگی در سر کلاس و افزایش یادگیری و تمرکز صرف صبحانه بسیار مهم می باشد. ادامه
انتهای پیام/.